განქორწინების მედიაცია

განქორწინება სასამართლოს გარეშე

რა არის განქორწინების მედიაცია?

მედიაციის დროს ორივე მხარე და მათი ადვოკატები ხვდებიან სასამართლოს მიერ დანიშნულ მესამე მხარეს.  მესამე მხარე, „შუამავალი“, ეხმარება წყვილს განქორწინების გადაწყვეტის მოლაპარაკებაში . მხარეებს აქვთ შესაძლებლობა განიხილონ საკითხები, გაარკვიონ ნებისმიერი უთანხმოება და მივიდნენ კომპრომისზე, რომელიც ორივესთვის იქნება მისაღბი. შუამავალი ობიექტური მხარეა. მათი საქმე არ არის პრობლემების მოგვარება ან მხარეებს შეთანხმების იძულება. შუამავლის როლში მყოფი ყოველგავრი მიკერძოების გარეშე ეხმარება მხარეებს შეთანხმების მიღწევაში. მას შეუძლია გამოთქვას მოსაზრება ან წინადადებები, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ ეძლევათ უფლება, აიძულონ შეთანხმება მხარეებს.

განქორწინების მედიაციის უპირატესობები

დაზოგავთ დროსა და ფულს. წარმატების შემთხვევაში, მედიაცია ნიშნავს განქორწინების სასამართლო პროცესის გვერდის ავლას. ეს ამცირებს სასამართლო ხარჯებს და ხელს უწყობს საოჯახო სასამართლოს სისტემის დატვირთვის შემცირებას.

მედიაცია სამართლიანია ყველა დაინტერესებული პირისთვის.შუამავალი არის მესამე მხარე , რომელსაც არ აქვს საკუთარი ინტერესი. ისინი არაფერს მოიგებენ. მათი ობიექტურობის გამო, მათ შეუძლიათ დაინახონ გადაწყვეტილებები, რომლებიც მხარეებს არ შეუძლიათ, რადგან ისინი ემოციურად არ არიან ჩადებულნი შედეგში.

მედიაცია კონფიდენციალური პროცესია. მედიაციის პროცესში განხილული ყველა საკითხი კონფიდენციალურია და არ ექვემდებარება საჯარო განხილვებს.

განქორწინებული დეტალებს წყვილი ათანხმებს და არა განქორწინების სასამართლოს მოსამართლე.

განქორწინების მედიაციის უარყოფითი მხარეები

მედიაცია არ არის სამართლებრივი პროცესი, შესაბამისად თქვენ ბრმად მიდიხართ იმ დოკუმენტების სარგებლობის გარეშე, რომლებიც ადასტურებენ შემოსავალს და ქონებას. ამან შეიძლება გაბრაზებულ მეუღლეს მისცეს შესაძლებლობა დამალოს აქტივები და სხვა ფინანსური ინფორმაცია. თუმცა, თუ თქვენ გაქვთ ფინანსური ანალიტიკოსის დაქირავების შესაძლებლობა, მაშინ შეგიძლიათ ფარული აქტივების იდენტიფიცირება მედიაციის დაწყებამდე.

მედიაცია ორივე მხარეს თანაბარ პირობებზე აყენებს, მაშინაც კი, თუ სიტუაცია იყო საკონტროლო ან შეურაცხმყოფელითუ ერთ-ერთი მეუღლე აბუჩად აყენებს მეორეს, შუამავლობა აყენებს სუსტ მეუღლეს წარუმატებლობისთვის, როდესაც საქმე ეხება სამართლიანი განქორწინების მოლაპარაკებას. თუ ერთი მეუღლე იყო მოღალატე ან მოძალადეა, ეს წარსული ქცევები არ იქნება გათვალისწინებული მედიაციის დროს. მედიაცია ეხება იმას, რაც მოხდება მომავალში და არა წარსულში.

არათანაბარ ან არახელსაყრელ მორიგების რისკი. თუ ერთერთი მხარე არ იცის განქორწინების კანონიერი უფლებები და ამავე დროს არ ჰყავს კარი ადვოკატი, ეს ყოველივე შეიძლება აისახოს არათანაბარ ან არახელსაყრელ მორიგებაში.  ასევე თუ მეუღლე გადატვირთულია განქორწინების პროცესით, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მათ შეუძლიათ ყურადღება გაამახვილონ საკითხებზე და დაიცვან თავიანთი მომავალი უფლებები.

როგორ მოვემზადოთ განქორწინების შუამავლობისთვის?

იმუშავეთ თქვენს ადვოკატთან, რათა დარწმუნდეთ, რომ ყველა გასახილველ საკითხს ექნება თქვენთვის სამართლიანი და თანაბარი შედეგი. თქვენ შუამავლობთ ბავშვის დახმარებაზე, მეუღლის დახმარებაზე, საპენსიო ანგარიშებზე, ქორწინების ქონების გაყოფაზე და ვალებზე.