ბიზნეს რჩევები ადვოკატისგან

9 იურიდიული რჩევა მცირე ბიზნესს

ამ სტატიაში ადვოკატი დავით მეტრეველი გთავაზობთ იურიდიულ რჩევებს საკითხებზე, რომელსაც ბიზნესის შესანარჩუნებლად ყველა კომპანიამ ღირსეულად უნდა გაართვას თავი. ყოფით ურთიერთობებში კანონი ინტუიტიურია, კანონისმიერი მოწესრიგება და ეთიკის/ მორალური ნორმები ერთმანეთთან თანხვედრაშია და შესაბამისად- განჭვრეტადი, ამიტომ შესაძლოა იურიდიული დახმარება ან კონსულტაცია წელიწადში მხოლოდ ერთხელ ან ორჯერ დაგვჭირდეს. საპირისპიროდ, ბიზნეს ურთიერთობები სპეციფიკით გამოირჩევა, აქ ვერ დაგვეხმარება ეთიკური სტანდარტების …

9 იურიდიული რჩევა მცირე ბიზნესს Read More »