5 რჩევა ადვოკატისგან ცხოვრების გასამარტიველად

5 რჩევა ადვოკატისგან ცხოვრების გასამარტივებლად

1) ყოველთვის წაიკითხეთ რას აწერთ ხელს და აუცილებლად გადაუღე სურათი, მაშინაც კი თუ ეს დოკუმენტი ძალიან უმნიშვნელო გეჩვენებათ ან გადმოგეცემათ თქვენი პირი ასლი. არის შემთხვევები, როდესაც მოგვმართავენ მომხმარებლები სახელშეკრულებო დავებში დახმარების თხოვნით, ხშირ შემთხვევაში ასეთები არიან კომპანიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები ან თვითდასაქმებულები, იურისტთან მოსულს მათ არ აქვთ ხელშეკრულების ეგზემპლარი, ჩვენთან მოსული კლიენტები აღნიშნავენ, რომ არ …

5 რჩევა ადვოკატისგან ცხოვრების გასამარტივებლად Read More »

სესხის ამომღები

მომხმარებლემთან კომუნიკაციის წესი სესხის ამოღებისას

ეროვნულმა ბანკმა დაამტკიცა ფინანსური ორგანიზაციების მიერ კრედიტის ამოღებასთან დაკავშირებული ეთიკის კოდექსი. ბრძანება ამოქმედდება 2022 წლის 1 მარტიდან. ეთიკის კოდექსის მოხედვით ბანკს, მიკროსაფინანსოს, და სხვა სესხის გამცემ სუბიექტებს აქვთ ვალდებულება მათი კლიენტთან კომუნიკაცია ემყარებოდეს სანდოობის, გამჭვირვალობის, პატივისცემის, სიზუსტის და უტყუარობის, ზნეობის ნორმებისა დაცვისა და კეთილსინდისიერების პრინციპებს. ფინანსური ორგანიზაციის კომუნიკაცია მომხმარებელთან ურთიერთობისას უნდა იყოს საქმიანი და ზრდილობიანი. …

მომხმარებლემთან კომუნიკაციის წესი სესხის ამოღებისას Read More »

განქორწინება

განქორწინება

საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, განქორწინება მეტად რთულ და გადაულახავ ბარიერებთან ასოცირდებოდა, თუმცა დღესდღეობით, განქორწინება უკვე ჩვეულებრივი მოვლენაა. არსებობს უთვალავი კვლევა ურთიერთსაწინააღმდეგო სტატისტიკით განქორწინების შესახებ, რომლის მონაცემები მიუთითებს ქორწინების ორ პერიოდზე, როდესაც განქორწინება ყველაზე ხშირია, ესენია: 1-2 წელი და 5-8 წელი. შეერთებულ შტატებში ქორწინების საშუალო ხანგრძლივობა 8 წელია . ეს არის საშუალო დრო ქორწინებიდან განქორწინებამდე. ხოლო …

განქორწინება Read More »

განქორწინების მედიაცია

განქორწინება სასამართლოს გარეშე

რა არის განქორწინების მედიაცია? მედიაციის დროს ორივე მხარე და მათი ადვოკატები ხვდებიან სასამართლოს მიერ დანიშნულ მესამე მხარეს.  მესამე მხარე, „შუამავალი“, ეხმარება წყვილს განქორწინების გადაწყვეტის მოლაპარაკებაში . მხარეებს აქვთ შესაძლებლობა განიხილონ საკითხები, გაარკვიონ ნებისმიერი უთანხმოება და მივიდნენ კომპრომისზე, რომელიც ორივესთვის იქნება მისაღბი. შუამავალი ობიექტური მხარეა. მათი საქმე არ არის პრობლემების მოგვარება ან მხარეებს შეთანხმების იძულება. შუამავლის …

განქორწინება სასამართლოს გარეშე Read More »

განქორწინება ქონების გაყოფა

განქორწინების ფინანსური შედეგები – ქონების განაწილება

განქორწინების პროცესის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ოჯახის აქტივებისა და ვალების სწორი განაწილება. იმისათვის, რომ მიიღოთ თქვენი სამართლიანი წილი განქორწინების მოლაპარაკებების დროს, მნიშვნელოვანია წინასწარ იცოდეთ რას გაკუთვნებთ კანონმდებელი.  ოჯახის ზოგიერთი აქტივი აშკარაა. ნათელია, რომ თქვენი სახლი, ნებისმიერი ფინანსური ანგარიში და მანქანები არის აქტივები, რომლებიც თანაბრად უნდა გაიყოს. ზოგიც კი, არც თუ ისე ნათლად გასამიჯნია, მაგალითად ნამუშევრები, საპენსიო …

განქორწინების ფინანსური შედეგები – ქონების განაწილება Read More »

შრომით ხელშეკრულება

შრომითი ხელშეკრულება – სამსახურიდან განთავისუფლება

შრომითი ხელშეკრულება არის სამართლებრივი ხელშეკრულება , რომელიც ადგენს წესებს , რომლებიც არეგულირებს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობას .  შრომითი ხელშეკრულება არის სავალდებულო იურიდიული შეთანხმება,  რომლის ხელშეკრულების პირობები მოიცავს, როგორც თითოეული მხარის უფლებებს, ასევე პასუხისმგებლობებს, ასევე შესაძლებლობას მოითხოვოს გამოსწორება ან გამოსავალი იმ შემთხვევაში, თუ ერთი მხარე ვერ ასრულებს ხელშეკრულების პირობებში გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას. შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება …

შრომითი ხელშეკრულება – სამსახურიდან განთავისუფლება Read More »

ბიზნეს რჩევები ადვოკატისგან

9 იურიდიული რჩევა მცირე ბიზნესს

ამ სტატიაში ადვოკატი დავით მეტრეველი გთავაზობთ იურიდიულ რჩევებს საკითხებზე, რომელსაც ბიზნესის შესანარჩუნებლად ყველა კომპანიამ ღირსეულად უნდა გაართვას თავი. ყოფით ურთიერთობებში კანონი ინტუიტიურია, კანონისმიერი მოწესრიგება და ეთიკის/ მორალური ნორმები ერთმანეთთან თანხვედრაშია და შესაბამისად- განჭვრეტადი, ამიტომ შესაძლოა იურიდიული დახმარება ან კონსულტაცია წელიწადში მხოლოდ ერთხელ ან ორჯერ დაგვჭირდეს. საპირისპიროდ, ბიზნეს ურთიერთობები სპეციფიკით გამოირჩევა, აქ ვერ დაგვეხმარება ეთიკური სტანდარტების …

9 იურიდიული რჩევა მცირე ბიზნესს Read More »