ადვოკატის რჩევები

ადვოკატის რჩევა ავტო-საგზაო შემთხვევისას

ადვოკატი დავით მეტრეველი: როგორ მოვიქცეთ ავტო-საგზაო შემთხვევის დროს 2022 წლის ნოემბრის მონაცემებით, წელს საქართველოში 35 000 მდე ავტო-საგზაო შემთხვევა მოხდა. ხოლო შემთხვევათა 96%+ ფინანსური ზარალის გამომწვევია. განსაკუთრებით  ყურადსაღებია ადვოკატის რჩევა ავტო-საგზაო შემთხვევისას. ვინც თვალს გვადევნებს, იცის, რომ თითოეული სტატიის წერისას პრობლემის აქტუალობიდან ამოვდივართ ხოლმე, დღესაც ანალოგიური საწყისით ვიხელმძღვანელებთ. სტატისტიკა საგანგაშო ნიშნულზეა, რაც ლოგიკურია მოუწესრიგებელი სატრანსპორტო პოლიტიკისა და …

ადვოკატის რჩევა ავტო-საგზაო შემთხვევისას Read More »

მემკვიდრეობის მიღება

მემკვიდრეობის მიღება

მემკვიდრეობის ძირითადი საკითხები და პრობლემები, როდესაც რეკომენდებულია მივმართოთ იურისტს. განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც დასაქმებულებისათვის უქმე, შესაბამისად, ნაკლებად დატვირთული დღეები იყო, ხშირად მოგვმართავენ მემკვიდრეობის საკითხთან დაკავშირებით, უნდათ მემკვიდრეობის მიღება. ზოგადად, საქართველოში მტკიცედ არსებობს ტენდენცია რომლის მიხედვითაც მემკვიდრეები მამკვიდრებლის გარდაცვალების შემდეგ ახანებენ ხოლმე მემკვიდრეობის მიღებას და შესაბამისი პროცედურის დაწყებას, რაც ხშირ შემთხვევებში პრობლემების გამომწვევი მიზეზი ხდება. ამიტომ, …

მემკვიდრეობის მიღება Read More »

ბინა გაქირავება

ქირავნობა და გაქირავება /დაქირავებამდე აუცილებლად გასათვალისწინებელი

ადვოკატი დავით მეტრეველი მოკლედ გვესაუბრება  ბინის გაქირავებამდე აუცილებლად გასათვალისწინებელი ფაქტორების შესახებ. ჩვეულებრივ, როცა პოსტს ვწერთ პრობლემის აქტუალობიდან ამოვდივართ ხოლმე. ამჯერადაც ანალოგიური მიდგომით შემოგთავაზებთ თემატიკას. ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა, რომ ბინის გაქირავება / დაქირავება, ეს თითქოს უმარტივესი სამართლებრივი ურთიერთობა, ერთ-ერთი უპრობლემურესი საკითხი გახდა როგორც მატერიალური, ასევე სამართლებრივი თვალსაზრისით. მოდით გამოვკვეთოთ პრობლემის არსი: ძველი მოწესრიგების მიხედვით, ფართის გამოთავისუფლება …

ქირავნობა და გაქირავება /დაქირავებამდე აუცილებლად გასათვალისწინებელი Read More »

ადვოკატი მეტრეველი

როგორ გამოვითვალოთ სესხის დღიური პროცენტი

ადვოკატი დავით მეტრეველი – როგორ გამოვითვალოთ სესხის დღიური პროცენტი? იცოდით, რომ ზოგჯერ არის შემთხვევები, როდესაც კომერციულ ბანკებში გამოყენებული სესხის მართვის პროგრამები არასწორად არიცხავენ სესხზე მომხმარებელს პროცენტს? იმისათვის, რომ თავიდან ავითვალოთ მსგავსი შემთხვევები, საჭიროა ვიცოდეთ როგორ გამოვითვალოთ სესხის დღიური პროცენტი. ძირითადად, იპოთეკური და სამომხმარებლო სესხები  გაიცემა ანუიტეტის ფორმულით აგებული გრაფიკებით. ანუიტეტის ფორმულაზე დაყრდნობით დაწერილი პროგრამა  თავად …

როგორ გამოვითვალოთ სესხის დღიური პროცენტი Read More »

5 რჩევა ადვოკატისგან ცხოვრების გასამარტიველად

5 რჩევა ადვოკატისგან ცხოვრების გასამარტივებლად

1) ყოველთვის წაიკითხეთ რას აწერთ ხელს და აუცილებლად გადაუღე სურათი, მაშინაც კი თუ ეს დოკუმენტი ძალიან უმნიშვნელო გეჩვენებათ ან გადმოგეცემათ თქვენი პირი ასლი. არის შემთხვევები, როდესაც მოგვმართავენ მომხმარებლები სახელშეკრულებო დავებში დახმარების თხოვნით, ხშირ შემთხვევაში ასეთები არიან კომპანიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები ან თვითდასაქმებულები, იურისტთან მოსულს მათ არ აქვთ ხელშეკრულების ეგზემპლარი, ჩვენთან მოსული კლიენტები აღნიშნავენ, რომ არ …

5 რჩევა ადვოკატისგან ცხოვრების გასამარტივებლად Read More »

სესხის ამომღები

მომხმარებლემთან კომუნიკაციის წესი სესხის ამოღებისას

ეროვნულმა ბანკმა დაამტკიცა ფინანსური ორგანიზაციების მიერ კრედიტის ამოღებასთან დაკავშირებული ეთიკის კოდექსი. ბრძანება ამოქმედდება 2022 წლის 1 მარტიდან. ეთიკის კოდექსის მოხედვით ბანკს, მიკროსაფინანსოს, და სხვა სესხის გამცემ სუბიექტებს აქვთ ვალდებულება მათი კლიენტთან კომუნიკაცია ემყარებოდეს სანდოობის, გამჭვირვალობის, პატივისცემის, სიზუსტის და უტყუარობის, ზნეობის ნორმებისა დაცვისა და კეთილსინდისიერების პრინციპებს. ფინანსური ორგანიზაციის კომუნიკაცია მომხმარებელთან ურთიერთობისას უნდა იყოს საქმიანი და ზრდილობიანი. …

მომხმარებლემთან კომუნიკაციის წესი სესხის ამოღებისას Read More »

განქორწინება

განქორწინება

საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, განქორწინება მეტად რთულ და გადაულახავ ბარიერებთან ასოცირდებოდა, თუმცა დღესდღეობით, განქორწინება უკვე ჩვეულებრივი მოვლენაა. არსებობს უთვალავი კვლევა ურთიერთსაწინააღმდეგო სტატისტიკით განქორწინების შესახებ, რომლის მონაცემები მიუთითებს ქორწინების ორ პერიოდზე, როდესაც განქორწინება ყველაზე ხშირია, ესენია: 1-2 წელი და 5-8 წელი. შეერთებულ შტატებში ქორწინების საშუალო ხანგრძლივობა 8 წელია . ეს არის საშუალო დრო ქორწინებიდან განქორწინებამდე. ხოლო …

განქორწინება Read More »

განქორწინების მედიაცია

განქორწინება სასამართლოს გარეშე

რა არის განქორწინების მედიაცია? მედიაციის დროს ორივე მხარე და მათი ადვოკატები ხვდებიან სასამართლოს მიერ დანიშნულ მესამე მხარეს.  მესამე მხარე, „შუამავალი“, ეხმარება წყვილს განქორწინების გადაწყვეტის მოლაპარაკებაში . მხარეებს აქვთ შესაძლებლობა განიხილონ საკითხები, გაარკვიონ ნებისმიერი უთანხმოება და მივიდნენ კომპრომისზე, რომელიც ორივესთვის იქნება მისაღბი. შუამავალი ობიექტური მხარეა. მათი საქმე არ არის პრობლემების მოგვარება ან მხარეებს შეთანხმების იძულება. შუამავლის …

განქორწინება სასამართლოს გარეშე Read More »

განქორწინება ქონების გაყოფა

განქორწინების ფინანსური შედეგები – ქონების განაწილება

განქორწინების პროცესის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ოჯახის აქტივებისა და ვალების სწორი განაწილება. იმისათვის, რომ მიიღოთ თქვენი სამართლიანი წილი განქორწინების მოლაპარაკებების დროს, მნიშვნელოვანია წინასწარ იცოდეთ რას გაკუთვნებთ კანონმდებელი.  ოჯახის ზოგიერთი აქტივი აშკარაა. ნათელია, რომ თქვენი სახლი, ნებისმიერი ფინანსური ანგარიში და მანქანები არის აქტივები, რომლებიც თანაბრად უნდა გაიყოს. ზოგიც კი, არც თუ ისე ნათლად გასამიჯნია, მაგალითად ნამუშევრები, საპენსიო …

განქორწინების ფინანსური შედეგები – ქონების განაწილება Read More »

შრომით ხელშეკრულება

შრომითი ხელშეკრულება – სამსახურიდან განთავისუფლება

შრომითი ხელშეკრულება არის სამართლებრივი ხელშეკრულება , რომელიც ადგენს წესებს , რომლებიც არეგულირებს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობას .  შრომითი ხელშეკრულება არის სავალდებულო იურიდიული შეთანხმება,  რომლის ხელშეკრულების პირობები მოიცავს, როგორც თითოეული მხარის უფლებებს, ასევე პასუხისმგებლობებს, ასევე შესაძლებლობას მოითხოვოს გამოსწორება ან გამოსავალი იმ შემთხვევაში, თუ ერთი მხარე ვერ ასრულებს ხელშეკრულების პირობებში გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას. შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება …

შრომითი ხელშეკრულება – სამსახურიდან განთავისუფლება Read More »