ბინა გაქირავება

ქირავნობა და გაქირავება /დაქირავებამდე აუცილებლად გასათვალისწინებელი

ადვოკატი დავით მეტრეველი მოკლედ გვესაუბრება  ბინის გაქირავებამდე აუცილებლად გასათვალისწინებელი ფაქტორების შესახებ.

ჩვეულებრივ, როცა პოსტს ვწერთ პრობლემის აქტუალობიდან ამოვდივართ ხოლმე. ამჯერადაც ანალოგიური მიდგომით შემოგთავაზებთ თემატიკას.
ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა, რომ ბინის გაქირავება / დაქირავება, ეს თითქოს უმარტივესი სამართლებრივი ურთიერთობა, ერთ-ერთი უპრობლემურესი საკითხი გახდა როგორც მატერიალური, ასევე სამართლებრივი თვალსაზრისით.
მოდით გამოვკვეთოთ პრობლემის არსი:
ძველი მოწესრიგების მიხედვით, ფართის გამოთავისუფლება ე.ი. მესაკუთრის მიერ მის ფართში სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე მცხოვრები პირების გამოსახლება მარტივად ხდებოდა, პოლიციის ძალით.
2015 წელს ძალაში შევიდა ახალი საკანონმდებლო მოწესრიგება, რომლის მიხედვითაც გამოსახლების /ბინის გამოთავისუფლებისათვის საჭიროა სასამართლოს გადაწყვეტილება და მისი აღსრულება აებ-ს საშუალებით.
ხშირ შემთხვევაში გამოსახლების პროცედურის წარმოებისათვის შესაძლოა 2-3 წელიც კი იყოს საჭირო.
განსაკუთრებით მდგომარეობა გამწვავდა პანდემიის პერიოდში, როდესაც იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეჩერებული ჰქონდა გამოსახლებების პროცესი.
დღეს ამ მოწესრიგებით ზოგიერთი ბინის დამქირავებელი არაკეთილსინდისიერად სარგებლობს.
მოხშირდა შემთხვევები, როდესაც დამქირავებელი აღარ იხდის ბინის საფასურს, მაგრამ აგრძელებს ფართით სარგებლობას, ხოლო გამქირავებელს ბერკეტი არ გააჩნია, გარდა სასამართლო პროცესის დაწყებისა.
ეს ფაქტი უმძიმეს მდგომარეობაში აყენებს გამქირავებელს, განსაკუთრებით ფონს ამძიმებს ის გარემოება, რომ ფართი გამქირავებელს შესაძლოა საბანკო სესხით ჰქონდეს ნაყიდი, ხოლო შენატანის დიდ ნაწილს სწორედ ბინის გაქირავებიდან მიღებული შემოსავლებით იხდიდეს.
ამ შემთხვევაში, სამართლებრივი გამოსავლის ძებნა ადვოკატის გარეშე რთულია, ხოლო ადვოკატის მომსახურება სოლიდურ თანხებს საჭიროებს.
არასამართლებრივი გზისათვის მიმართვის შემთხვევაში შეიძლება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის წინაშეც კი დავდგეთ.
ერთადერთი გამოსავალი, რაც გვესახება ესაა ხელშეკრულების დადებამდე კონტრაჰენტის სწორად შერჩევა.
ისეთი სახელშეკრულებო და ფაქტობრივი წინამძღვრების შექმნა, რაც თავიდან აგარიდებთ უამრავ პრობლემას და დაგაზოგინებთ საკმაოდ დიდ ფინანსურ რესურსს.
მოკლედ, პუნქტობრივად რაც უნდა გავითვალისწინოთ ვიდრე ბინას გავაქირავებთ:
1) დამქირავებელს უნდა შევთავაზოთ რეალური ფასი. ეს შესაძლებლობას მოგვცემს რამდენიმე დამქირავების მსურველიდან ავარჩიოთ ჩვენთვის სასურველი და შევძლოთ სწორ სუბიექტზე ფართის გაქირავება;
2) გამოვკითხოთ რას საქმიანობს დამქირავებელი;
3) ვთხოვოთ პირველი თვის ქირა მაინც ჩარიცხოს საკუთარი ანგარიშიდან, რაც მის მიმართ სანდოობის ხარისხს აგვიმაღლებს;
4) შევამოწმოთ მოვალეთა და ყადაღის რეესტრებში ხომ არ არის რეგისტრირებული;
5) კარგი იქნება თუ მაკლერს გამორიცხავთ ურთიერთობიდან და მაკლერისთვის გადასახდელი თანხის მაგიერ გამქირავებელი საკუთარ ანგარიშზე ჩაარიცხვინებს პირვგელი და ბოლო თვის ქირას ერთად.
6) ბოლო და უმნიშვნელოვანესი: არ დაიზაროთ, მიმართეთ ადვოკატს, რომელიც თქვენს საკითხებს გულისყურით მოეკიდება, შეგიდგენთ შესაბამის ხელშეკრულებას, რაც უზრუნველყოფს თქვენი უფლებების დაცვას. ასევე, სურვილის შემთხვევაში დაგეხმარებათ დამქირავებლის მხრიდან წამოსული რისკების შეფასებაში.
მეორე მხრივ, გამქირავებელი პასუხს აგებს მისი დაუდევრობით დამქირავებლისთვის მიყენებულ ზიანზე.
მუდმივად იზრუნეთ რომ მომეტებული საფრთხის შემცველი საშუალებები, როგორიცაა გაზი, დენი, წყლის სისტემის გამართულობა რეგულარულად მოწმდებოდეს შესაბამისი წესით.
წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება დამქირავებლისთვის მიყენებული ზიანის უზრუნველსაყოფად თქვენი საკუთარი ბინის გაყიდვაც კი მოგიხდეთ.
სხვა საინტერესო სტატიებისთვის გადადით სამართლის ხელის ბლოგში.