ადვოკატი
დავით მეტრეველი

მიიღეთ კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება, საუკეთესო პირობებით. მეტრეველი თქვენი უფლებებისთვის.

თბილისი, ველისციხის 6ა

+995 598 577 703

მიიღე საუკეთესო იურიდიული მომსახურება საქართველოში

დავით მეტრეველი – საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი, “სამართლის ხელი”-ის და იურიდიული კომპანია სახეწლოდებით “მეტრეველი” დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. საკორპორაციო, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის აღიარებული ექსპერტ-ადვოკატი.

გთავაზობთ იურიდიულ დახმარებას და ადვოკატის მომსახურებას საკორპორაციო, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული მიმართულებით. საადვოკატო მომსახურება საერთო სასამართლოებში, საკონსტიტუციო სასამართლოში, არბიტრაჟისა და მედიაციის პროცესში, საჯარო და კერძო დაწესებულებებთან.დამატებითი სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება და ბავშვთა უფლებები.

ადვოკატი დავით მეტრეველი

იურიდიული მომსახურება

სამოქალაქო სამართალი

კერძო დავებში ადვოკატირება, ქონებრივი და არაქონებრივი დავები

სისხლის სამართალი​

ბრალდებულის/ დაზარალებულის / მოწმის ინტერესების დაცვა წარმოების ყველა ეტაპზე

შრომის სამართალი

შრომით ურთიერთობებში დარღვეული უფლების აღდგენა, ინტერესების დაცვა, პრევენცია

სანივთო სამართალი

ქონება, მფლობელობა, საკუთრების უფლება, საკუთრების უფლების შეძენა/დაკარგვა.

ადმინისტრაციული სამართალი

ადმინისტრაციული კანონმდებლობიდან გამომდინარე ურთიერთობები

სამეწარმეო სამართალი

კომაპნიის დაფუძნება, რეორგანიზაცია, რედომიცილება და სხვა სამართლებრივი საკითხები.

მედიაცია

დავის გადაწყვეტა სასამართლოს გარეშე, მიუკერძოებელი მესამე პირის ჩართულობა კონფლიქტური სიტუაციების მართვაში.

მიიღეთ პირველადი იურიდიული კონსულტაცია უფასოდ!

ჩაეწერეთ კონსულტაციაზე და მიიღეთ პირველადი იურიდიული კონსულტაცია უფასოდ!

“სასამართლო სისტემა იცავს ყველას ვისაც აქვს შესაძლებლობა დაიქირავოს საუკეთესო ადვოკატი” 

- მარკ ტვენი

საუკეთესო ადვოკატის უპირატესობები

რატომ უნდა აგვირჩიოთ ჩვენ?

ერთი

ვქმნით სწორ მოლოდინებს

შიდა კველვების მიხედვით, ჩვენი შედეგების 95% ემთხვევა ადვოკატის მიერ მომხმარებლისთვის შექმნილ მოლოდინებს. ჩვენ წინასწარ გამცნობთ მოსალოდნელ შედეგებს, ხოლო მომხმარებელი თავად წყვეტს, რეალური წინამძღვრების შეფასებით, დაიწყოს თუ არა სამართლებრივი დავა.

ორი

სანდო და კვალიფიციური ადვოკატი

ადვოკატი სანდო რჩევებითა და შთამაგონებელი მიდგომებით!

სამი

იურიდიული სივრცეში აღიარებული ავტორიტეტი

მიიღეთ კვალიფიციური იურისტის მომსახურება, რომელიც იურიდიული საზოგადოებაში აღიარებული, საუკეთესო ავტორიტეტით სარგებლობს.

400+

კონსულტაცია

95%

დადებითი შედეგი

100%

კონფიდენციალურობა და დაცულობა

10+

განხორციელებული პროექტი

დაგვიკავშირდით ან მოგვწერეთ

+(995) 598 577 703

info@metreveli.ge